Den magiska resan – Del 10: Goda nyheter för Den Magiska Formeln och en rationell Mr. Market

Nu kommer några goda nyheter. Faktum är nämligen att Den Magiska Formeln fungerat bättre än vad som ovan antytts. Skälet till att det inte nämnts i tidigare delar är att god historik bara hjälper när du förstår varför resultaten blivit god historik.

Här kommer de goda nyheterna. Genom att investera enligt Den Magiska Formeln valfri treårsperiod slog formeln aktieindex i 95% av fallen (160 av 169 treårsperioder). Dessutom, inte under någon treårsperiod förlorade formeln pengar. Alltså, genom att hålla dig till formeln under valfri treårsperiod hade du hela tiden tjänat pengar (169 av 169 treårsperioder[13]). Under de 169 treårsperioderna gav formeln som lägst 11% i avkastning. Sämsta resultatet för aktieindex under en treårsperiod var -46%. En ganska stor skillnad!

Men inte nog med det. De här siffrorna baserar sig på att vi bara valt bland de 1000 största aktiebolagen. Genom att välja bland de 3500 största bolagen blev resultatet ännu bättre. Med ett urval bland de 3500 största bolagen var varje treårsperiod positiv för Den Magiska Formeln. Och för varje treårsperiod så slog Den Magiska Formeln aktieindex varje enskild period! Kanske Den Magiska Formeln inte är så dum trots allt?

Innebär då Den Magiska Formelns fantastiska resultat högre risk? Det beror på hur du ser på risk. Du behöver inte göra det onödigt komplicerat. Egentligen är det bara två betydelsefulla frågor du måste ta ställning till enligt Greenblatt:

“1. Hur stor är risken att förlora pengar genom att följa strategin på lång sikt?
2. Hur stor är risken att din valda strategi går sämre än andra strategier på lång sikt?”

Utifrån denna definition – hur står sig Den Magiska Formeln? Vi jämför den med aktieindex. Under testet med treårsperioder fungerade formelns strategin utmärkt. Avkastningen med formeln var mycket högre än den genomsnittliga avkastningen enligt aktieindex. Vidare förlorade Den Magiska Formeln aldrig pengar. För att sammanfatta så gav Den Magiska Formeln bättre resultat till lägre risk jämfört med aktiemarknaden i genomsnitt.

Redan under en treårsperiod lönade det sig att hålla fast vid Den Magiska Formeln i vårt test. Men så behöver det inte alltid vara. Det kan ta lång tid för investeringsstrategier att visa vad de går för. Ju längre du fortsätter med en rationell investeringsstrategi, desto större sannolikhet att du når riktigt stor framgång. Bra placeringshorisonter i detta perspektiv är 5, 10 eller till och med 20 år.

Även om det inte är så enkelt får du en stor fördel över de flesta investerare genom att hålla fast vid en placeringshorisont på 3 till 5 år för dina aktieplaceringar. För en meningsfull jämförelse av risk och resultat för alternativa investeringsstrategier är det också den minsta tidsramen.

En lämplig placeringshorisont spelar också en nyckelroll när det kommer till vår gamle vän Mr. Market. På kort sikt sätter Mr. Market priser baserade på känslor. Men på lång sikt är det bolagets verkliga värde viktigast för Mr. Market. På lång sikt är alltså Mr. Market en rationell figur. Ibland kan det ta några veckor eller några månader och till och med år, men tillslut kommer Mr. Market att betala rätt pris för våra aktier.

Det finns tre faktorer som talar för detta. För det första så finns det många smarta människor på marknaden som tillslut kommer över eventuell känslomässig påverkan och köper aktien, och därmed trycker upp priset närmre det rätta värdet. För det andra så händer det att bolag köper sina egna aktier. Detta leder också till höjda kurser och att tillfällena till fyndköp minskar. För det tredje, i och med att en aktie är en ägarandel i bolaget, så kan ett fyndläge innebära att ett annat företag eller ett investmentbolag lägger ett bud och köper hela bolaget. Enbart uppköpsrykten kan ibland leda till att aktiekursen stiger mot det verkliga värde.

Tills sist ska man komma ihåg att slå aktiemarknaden är inte alltid är detsamma som att tjäna pengar. På grund av att vi köper en långsiktig portfölj, så går troligen vår portfölj ner när marknaden går ner. Om marknaden går ner med 40% så är det en klen tröst om vår portfölj bara går ner 38%.


[13] Detta brukar beskrivas som rullande treårsperioder. En beräkning på rullande treårsperioder skulle innebära att mäta avkastningen från januari 1988 till januari 1991, från februari 1988 till februari 1991 och så vidare.


Med tillstånd av bland andra Sterners Förlag AB samt Ekerlids Förlag. Du kan köpa boken En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) här: http://sternersforlag.se

Copyright © 2017 Kvantitativ Investering Global AB. Alla rättigheter förbehålls.

En tanke om “Den magiska resan – Del 10: Goda nyheter för Den Magiska Formeln och en rationell Mr. Market

  1. Pingback: Strukturera ditt sparande som en expert - förslag på hur aktiedelen i en portfölj kan se ut med kvantitativa strategier - Kvantinvestering

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Investera i din hälsa…

Studier visar att människor som utsätts för blått ljus på kvällen får svårare att somna, och det blå ljuset kan påverka din dygnsrytm. Surfplattan och mobil- eller datorskärmen strålar ut blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag.

Vill du försöka förhindra detta kan du använda mjukvara. Om du har en lite nyare Mac kan du använda Apples egna Night shift. Har du Windows 10 kan du troligen använda deras Night light. Har du inget av detta kan du använda f.lux. För din telefon kan du prova att söka i din app-store efter en app som heter något i stil med “Night mode” eller “Blue light filter”.

Lycka till!

Hej! Kvantinvestering är anpassat för större skärmar.

Detta eftersom våra aktielistor fungerar bäst på dem. Detta gäller även Start-sidan, Lär dig mer, Om oss och vår Tack-sida. (Vi jobbar på att förbättra detta.)

Men vår blogg fungerar bra på mindre skärmar. Om du har möjlighet, ta gärna en titt med en dator!

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få vår 34 sidor långa e-bok Den magiska resan.

E-boken baserar sig på Joel Grenblatts bok En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) som handlar om The Magic Formula. I E-boken får du lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar samt såklart The Magic Formula eller Den Magiska Formeln.