Den magiska resan – Del 11: Att investera med Den Magiska Formeln som hjälpmedel

Kanske Den Magiska Formeln ändå inte är något för dig? Hög avkastning till låg risk kombinerat med logik och enkelhet – allt detta betyder kanske inget för dig. Istället kanske du vill välja aktier på egen hand. Men då bör du fundera på följande citat av Joel Greenblatt:

“Att köpa enskilda aktier utan att ha någon uppfattning om vad du är ute efter är som att springa genom en dynamitfabrik med en brinnande tändsticka. Du kanske överlever, men du är ändå en idiot.”

Hur kan du då välja ut enskilda aktier på ett smart sätt? Jo, du kan använda dig av Den Magiska Formelns principer. Du kan göra på två sätt. Det första sättet, som nog kan ses som överkurs är; om du kan förutse normala vinster flera år framåt i tiden så kan du använda de beräkningarna och räkna ut avkastning på kapitalet och EBIT/EV-måttet. Du kan sedan använda Den Magiska Formeln för att hitta bra bolag till fyndpriser baserat på dina uträkningar av normala vinster. Men kom ihåg att det är svårt att förutsäga framtiden.

Du kan också göra på ett annat lite enklare sätt. Du kan börja med Den Magiska Formeln och göra en lista över topprankade företag. Välj sedan några favoriter på det sätt som själv du vill. Men du måste här välja från de 50 högst rankade aktierna enligt formeln. Men kom ihåg att det är inte så här det historiska backtestet gjort.

Men stopp ett tag. Hur kan Den Magiska Formeln plocka ut enskilda aktier, samtidigt som Greenblatt uppmanar de flesta att inte försöka plocka ut separata aktier på egen hand?

Faktum är att formeln inte heller väljer ut enskilda aktier. Den plockar istället ut flera aktier samtidigt. Det visar sig att det går att använda förra årets vinst (utan att försöka förutspå framtiden) som en bra indikation på framtida vinster när det kommer till en hel aktieportfölj – alltså en grupp aktier. Detta gäller alltså inte för ett enskilt bolag, men för en grupp av bolag ger i allmänhet förra årets vinst en relativt bra antydan om rimliga vinster. Därför behöver vi med Den Magiska Formeln investera i 20-30 aktier på en gång. Med Den Magiska Formeln är vi alltså ute efter den genomsnittliga avkastningen för en portfölj som Den Magiska Formeln valt ut. I backtestet innebar Den Magiska Formelns genomsnittsresultat mycket hög avkastning, och vi bör därför köpa flera olika aktier som Den Magiska Formeln valt ut för att på så sätt kunna hålla oss rätt nära samma genomsnittsresultat. Detta är en viktig poäng att ta med sig.


Med tillstånd av bland andra Sterners Förlag AB samt Ekerlids Förlag. Du kan köpa boken En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) här: http://sternersforlag.se

Copyright © 2017 Kvantitativ Investering Global AB. Alla rättigheter förbehålls.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *