Den magiska resan – Del 7: Den Magiska Formeln fungerar bra

Mycket kan gå fel när man låter ett datasystem välja aktier. Till exempel skulle den Magiska Formeln kunna ha valt små bolag med ett litet utbud av aktier, vilket hade gjort det svårt för de flesta att köpa dem.

Vi ska i denna del därför försöka syna formeln och backtestet [11] i sömmarna. De minsta marknadsvärdet ett bolag hade i listan med de 3500 bolagen, var över 50 miljoner dollar. I och med det så har formeln inte köpt småbolag med ett litet utbud av aktier där efterfrågan lätt kan trissas upp.

Hur fungerar formeln då om vi höjer ribban på minsta marknadsvärde ett bolag får ha till minst 200 miljoner dollar? Det ger en lista på de 2500 största bolagen. En portfölj med 30 aktier valda av Den Magiska Formeln skulle då ha gett en årlig avkastning på 23,7%. Den genomsnittliga avkastningen för hela gruppen aktier under samma period var 12,4% per år. Den Magiska Formeln gav alltså nästan dubbelt så hög avkastning som marknaden i genomsnitt.

Men låt oss höja ribban ytterligare till ett marknadsvärde över 1 miljard dollar. Det ger en lista på 1000 bolag. Även här ger Den Magiska Formeln i princip dubbelt så hög avkastning som marknaden i genomsnitt.

Den Magiska Formelns resultat (1000 bolag), procent.

ÅrDen Magiska
Formeln
Marknads-
genomsnitt [12]
S&P 500 index
198829.419.616,60
19893027.631.7
1990-6-7.1-3.1
199151.534.430.5
199216.410.37,60
19930.514.410,10
199415.30.51,30
199555.931.437,60
199637.416.223,00
19974119.633,40
199832.69.928,60
199914.435.121,00
200012.8-14.5−9,10
200138.2-9.2−11,90
2002-25.3-22.7−22,10
200350.541.428,70
200427.617.310,90
Per år22,911,712,4

Företagen som formeln väljer är uppenbarligen inte för små att investera i.

Vi ska återigen titta på hur en investering på 100’000kr skulle utvecklats under testperioden med de olika strategierna. Alltså hur en investering på 100’000kr skulle utvecklats med Den Magiska Formeln, Marknadsgenomsnittet och S&P 500 index.

Så här ser resultatet ut för de olika aktiegrupperna:

Storlek på aktiegruppDen Magiska Formeln,
Årlig genomsnittlig avkastning
Marknadsgenomsnitt,
Årlig genomsnittlig avkastning
 
3500 (marknadsvärde>USD 50 miljoner)30,8%12,3%
2500 (marknadsvärde>USD 200 miljoner)23,7%12,4%
1000 (marknadsvärde>USD 1 miljoner)22,9%11,7%

Men kanske bara Den Magiska Formeln hade tur med några enskilda aktieköp och att det är det som drar upp snittet? Men sannolikt handlar det inte om det. Under den 17-årsperioden som backtestet omfattar så visar testerna resultatet av mer än 4500 val. Därför är det svårt att hävda att turen haft någon betydelse för resultatet.

Men tänk om Mr. Market plötsligt blir smartare och slutar erbjuda företag till fyndpriser? Vi ska därför göra ett litet experiment. Låt oss ta listan med 2500 bolag och nu dela upp bolagen i tio lika stora grupper utifrån deras ranking. Grupp 1 innehåller de 250 bolagen med bäst ranking, grupp 2 de 250 bolagen med näst bäst ranking o.s.v. Om vi gör så här varje månad i 17 år, och om vi behåller dessa aktieportföljer i ett år och räknar ut avkastningen, vad händer då? Då ser det ut så här:

Årlig genomsnittlig avkastning (1988 – 2004)

GruppProcent  
Grupp 117,90%
Grupp 215,60%
Grupp 314,80%
Grupp 414,20%
Grupp 514,10%
Grupp 612,70%
Grupp 711,30%
Grupp 810,10%
Grupp 95,20%
Grupp 102,50%

Vi kan då se att Den Magiska Formeln inte bara fungerar för 30 aktier. Den ser ut att också fungera i ordningsföljd. De topprankade aktierna ger bäst avkastning, och när rankingen sjunker, så sjunker också avkastningen. Grupp 1 slår alltså grupp 2, grupp 2 slår grupp 3 o.s.v. Vi kan också se att grupp 1 slår grupp 10 med över 15% per år!

Det ser ut som om Den Magiska Formeln kan se in i framtiden. Om vi vet hur en grupp av företag rankas av formeln så får vi en relativt bra uppfattning om hur denna grupp kommer att i genomsnitt klara sig som en framtida investering. Detta betyder också att det inte gör så mycket om vi av någon anledning inte kan köpa de 30 topprankade bolagen. Om du istället köper de nästa 30 företagen i rankingen så kommer det också att fungera ganska bra. Det gäller också de nästa 30. Detta är en viktig poäng.

I första delen blev du uppmärksammad på att The Magic Formula kräver tillit – detta kommer vi nu till i del 8.


[11] Kraftbolag, finansaktier och andra bolag med osäkra uppgifter i databasen har ej tagits med i backtestet. Även aktier med begränsad omsättning togs ej med. Backtestet bygger på att i genomsnitt ca. 30 aktier ingick hela undersökningsperioden. Antalet bolag inom varje decil och antalet bolag i varje gruppering efter marknadsvärde varierade med antalet bolag i hela databasen under undersökningstiden. Mer information om backtestet kan du läsa om i boken: En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande).

[12] Marknadsgenomsnitt är ett lika viktat indexvärde för de 1000 bolagen. Varje aktie påverkar alltså lika mycket till den samlade avkastningen.


Med tillstånd av bland andra Sterners Förlag AB samt Ekerlids Förlag. Du kan köpa boken En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) här: http://sternersforlag.se

Copyright © 2017 Kvantitativ Investering Global AB. Alla rättigheter förbehålls.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Investera i din hälsa…

Studier visar att människor som utsätts för blått ljus på kvällen får svårare att somna, och det blå ljuset kan påverka din dygnsrytm. Surfplattan och mobil- eller datorskärmen strålar ut blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag.

Vill du försöka förhindra detta kan du använda mjukvara. Om du har en lite nyare Mac kan du använda Apples egna Night shift. Har du Windows 10 kan du troligen använda deras Night light. Har du inget av detta kan du använda f.lux. För din telefon kan du prova att söka i din app-store efter en app som heter något i stil med “Night mode” eller “Blue light filter”.

Lycka till!

Hej! Kvantinvestering är anpassat för större skärmar.

Detta eftersom våra aktielistor fungerar bäst på dem. Detta gäller även Start-sidan, Lär dig mer, Om oss och vår Tack-sida. (Vi jobbar på att förbättra detta.)

Men vår blogg fungerar bra på mindre skärmar. Om du har möjlighet, ta gärna en titt med en dator!

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få vår 34 sidor långa e-bok Den magiska resan.

E-boken baserar sig på Joel Grenblatts bok En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) som handlar om The Magic Formula. I E-boken får du lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar samt såklart The Magic Formula eller Den Magiska Formeln.