Vad är egentligen EBIT/EV, Deep Value, The Acquirer’s Multiple?

Förenklat kan man säga att strategin EBIT/EV försöker köpa bolag till fyndpriser. Det går alltså att se det som att strategin EBIT/EV försöker köpa aktier som det är rea på.

Tobias Carlisle är upphovsman till The Acquirer’s Multiple och har vid olika tillfällen definierat The Acquirer’s Multiple på lite olika sätt. I föreläsningen nedan definierar Carlisle The Acquirer’s Multiple bland annat som EBIT/EV och det är så vi använder och definierar det här på Kvantinvestering.

Formeln väljer ut företag med hjälp av ett rankingsystem. De företag som har högst EBIT/EV-mått (fyndpriser) rankas högst. Formeln hjälper alltså oss att systematiskt hitta företag som vi kan köpa för priser som ligger under genomsnittet.

Carlisle har visat att EBIT/EV slår The Magic Formula. Men det finns också perioder då The Magic Formula slagit EBIT/EV. Det talar Carlisle i filmen nedan.

I Kvantinvesterings e-bok Den magiska resan kan du läsa mer om Benjamin Graham och lära dig mer om EBIT/EV. Du får också lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar och The Magic Formula. Du kan också ladda ner e-boken här genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Film

I denna film förklarar Tobias Carlisle EBIT/EV och den rationella grunden för strategin:

Vetenskapliga undersökningar

Nedan har vi samlat vetenskapliga undersökningar från universitet med mera som behandlar behandlar EBIT/EV. Definitionerna och behandlingen av strategierna i undersökningarna kan skilja sig från Kvantinvesterings strategier, samt ha sina egna mättekniska problem. Resultaten baserar sig på hypotetiska portföljer. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.

EBIT eller EBITDA? – Med syfte att uppnå överavkastning

Utdrag från undersökningen: EBIT/EV + 6 mån. mom. gav 19,95% CAGR mot 5,97% CAGR för OMXSPI för perioden 2005-03-31 – 2016-03-31. Portföljen med låga EV/EBIT 6 mån med ett p-värde på 0,0000064 befinner sig inom ett 99-procentigt dubbelsidigt konfidensintervall.

Källa: https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1114744/FULLTEXT01.pdf

The Acquirer’s Multiple – En empirisk studie på historisk data och dess potential att generera riskjusterad överavkastning

Utdrag från undersökningen: The Acquirer’s Multiple GAGR 13,70% mot OMXS30 GAGR -0,34% och OMXSPI GAGR 1,36%. (GAGR ska troligen vara CAGR.)

Perioden 2000-03-01 till 2016-03-01.

Källa: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8902551&fileOId=8902552

EV/EBITDA – är det supermultipeln som kan generera överavkastning?

Utdrag från undersökningen: Portföljen med låga EV/EBITDA-multiplar genererade en avkastning på 257,63 % gentemot index avkastning på 62,86%, en överavkastning som är signifikant på 95 procents nivå. Period 1999-06-30 – 2010-12-31.

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:463439/FULLTEXT01.pdf

Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha

Utdrag från undersökningen: EBIT/EV + 6 månaders momentum gav en avkastning på +1002.4% över 12år, vilket blir en CAGR på 22.14%. Indexet för undersökningen hade en CAGR på 2.25%. För perioden 1999-06-13 till 2011-06-13.

Källa: https://www.quant-investing.com/strategies/PI6m-EY

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Investera i din hälsa…

Studier visar att människor som utsätts för blått ljus på kvällen får svårare att somna, och det blå ljuset kan påverka din dygnsrytm. Surfplattan och mobil- eller datorskärmen strålar ut blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag.

Vill du försöka förhindra detta kan du använda mjukvara. Om du har en lite nyare Mac kan du använda Apples egna Night shift. Har du Windows 10 kan du troligen använda deras Night light. Har du inget av detta kan du använda f.lux. För din telefon kan du prova att söka i din app-store efter en app som heter något i stil med “Night mode” eller “Blue light filter”.

Lycka till!

Hej! Kvantinvestering är anpassat för större skärmar.

Detta eftersom våra aktielistor fungerar bäst på dem. Detta gäller även Start-sidan, Lär dig mer, Om oss och vår Tack-sida. (Vi jobbar på att förbättra detta.)

Men vår blogg fungerar bra på mindre skärmar. Om du har möjlighet, ta gärna en titt med en dator!

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få vår 34 sidor långa e-bok Den magiska resan.

E-boken baserar sig på Joel Grenblatts bok En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) som handlar om The Magic Formula. I E-boken får du lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar samt såklart The Magic Formula eller Den Magiska Formeln.