Vad är egentligen The Magic Formula?

Förenklat kan man säga att The Magic Formula eller Den magiska formeln bygger på Warren Buffets två huvudprinciper om investeringar, nämligen att köpa bra bolag till fyndpriser.

Den magiska formeln väljer ut företag med hjälp av ett rankingsystem. De företag som både har hög avkastning på kapitalet (bra bolag) och högt EBIT/EV-mått (fyndpriser) rankas högst. Formeln hjälper alltså oss att systematiskt hitta företag som är bättre än genomsnittet och som vi kan köpa för priser som ligger under genomsnittet.

Joel Greenblatt är upphovsmannen till The Magic Formula och skrev om den i boken The little book that beats the market (på svenska En liten bok som slår aktiemarknaden). Boken kom ut i reviderad upplaga 2011 och hette då The little book that still beats the market eller på svenska En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande). Kvantinvesterings e-bok Den magiska resan bygger på den reviderade upplagan och i den kan du lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar och såklart The Magic Formula. Du kan ladda hem den gratis här genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Filmer

I dessa filmer förklarar Joel Greenblatt The Magic Formula:

Här kan du se andra delen där Joel Greenblatt förklarar The Magic Formula:

Här är ett föredrag där Joel Greenblatt talar mer allmänt om kvantitativ investering:

Vetenskapliga undersökningar

Nedan har vi samlat vetenskapliga undersökningar från universitet och liknande som behandlar The Magic Formula. Definitionerna och behandlingen av strategierna i undersökningarna kan skilja sig från Kvantinvesterings strategier, samt ha sina egna mättekniska problem. Resultaten baserar sig på hypotetiska portföljer. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.

Värdeinvesteringar på Stockholmsbörsen – En tillbakablickande studie av The Magic Formula och Benjamin Grahams senaste strategi.

Utdrag från undersökningen: “Greenblatts strategi resulterade i en genomsnittlig årlig avkastning om 19,37 procent och slutade på 2510299 kr utifrån samma initiala investering om 1000000 kr.”
“Stockholmsbörsens index gav en avkastning på 9,44 procent.”
För tidsperioden 2005-2015.

Källa: https://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:953635/FULLTEXT01.pdf

Värdeinvesterande – Historiskt test av Magic Formula på den nordiska marknaden

Utdrag från undersökningen: Magic Formula gav på den nordiska marknaden under 15 år en årlig avkastning på 25,81% mot 12,98% för MSCI Nordic och 4,9% för MSCI Europa.
För perioden mars 1994 till mars 2009.

Källa: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=2171800&fileOId=2435719

Value Investing on the Nordic Stock Market – Does the Magic Formula constitute a viable strategy for outperforming the market?

Utdrag från undersökningen: “The cumulative annual growth rate (CAGR) of the magic formula portfolio is 16.6% compared to 1.4% for the OMX Nordic 40.”
För perioden 2007-2016.

Källa: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=8901228&fileOId=8901231

Value investing; A quest for alpha in the Nordic region – Back-testing the strategies developed by Joel Greenblatt and Joseph Piotroski

Utdrag från undersökningen: “With compounding effects an investment in the MFI-portfolio generated an accumulated return of 245.38% throughout the 11 placement years, which is higher than an equivalent investment in the market index that would have rendered 100.92%.”
CAGR för MFI 11,93% mot Market index 6,55%. För perioden 2005-2015.

Källa: https://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=3612

Back testing “The Magic Formula” in the Nordic region

Utdrag från undersökningen: “The portfolio based on the formula had during the ten year period a compounded annual growth rate (CAGR) of 14.68% compared to 9.28% for the MSCI Nordic and 4.23% for the S&P 500.”
“Adding transaction cost lowers the CAGR to 11.98 percent.”
För tidsperioden första januari 1998 till första januari 2008.

Källa: https://arc.hhs.se/download.aspx?MediumId=769

Value Investing and The Magic Formula – a method for successful stock investments

Utdrag från undersökningen: Resultat för The Magic Formula årlig avkastning 15,04%, mot OMXS30 årlig avkastning 2,73% och OMXSPI årlig avkastning 3,94%. För perioden Mars 1999 till Januari 2010.

Källa: https://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=1604111&fileOId=1604115

Effektivisering av Magic Formula Investing – En studie över investeringsstrategier på den svenska aktiemarknaden

Utdrag från undersökningen: “Vad som observeras utifrån informationen, i panel B i tabell 12, går till stor del i linje med vad Greenblatt (2006) själv observerade utifrån sin studie. Den högsta genomsnittliga onormala avkastningen om 15 % återfinns i köp-portföljen vilken antyder att MFI är effektiv i att identifiera högavkastande aktier. Köp-portföljens observerade resultat om 15 % framstår även som rimligt eftersom motsvarande portfölj i Greenblatts (2006, s.56-61) studie genererade en genomsnittlig onormal avkastning om 11,2 % respektive 18,5 % beroende av urvalets utformning. Statistiken tyder vidare på att skillnaden är signifikant på 5 % -nivån och inger därmed bevis för att den onormala avkastning som genererats inte bara beror av en slump. Utifrån det går det att statistiskt säkerställa att MFI förmår att urskilja högavkastande aktier på den svenska marknaden och således kan användas för att nå en onormal avkastning”
Tidsperiod 2006-2013.

Källa: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:727547/FULLTEXT01.pdf

The Magic Formula – Backtest (2002-2012)

Utdrag från undersökningen: The Magic Formula CAGR 23,8% mot SIXRX CAGR 8,2%. Tidsperiod: 2002-2012.

Källa: https://vardebyran.wordpress.com/2014/11/16/the-magic-formula-backtest-2002-2012/

Börsdata – Den Magiska Formeln

Utdrag från testet: Årlig avkastning för The Magic Formula 22,8% mot OMXS30 3,1% för perioden mars 2001 – mars 2017. Med 20 bolag från Mid- och Large Cap.

Källa: https://borsdata.se/investeringsstrategi/magic-formula

Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha

Utdrag från undersökningen: The Magic Formula med 6 månaders momentum gav en avkastning på +783.3% över 12 år, vilket blir en CAGR på ca. 19,9%. Indexet för undersökningen hade en CAGR på 2.25%. För perioden 1999-06-13 till 2011-06-13.

Källa: https://www.quant-investing.com/strategies/magic-formula-pi-6m

Pågående tester

https://magiskaformeln.se/

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Investera i din hälsa…

Studier visar att människor som utsätts för blått ljus på kvällen får svårare att somna, och det blå ljuset kan påverka din dygnsrytm. Surfplattan och mobil- eller datorskärmen strålar ut blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag.

Vill du försöka förhindra detta kan du använda mjukvara. Om du har en lite nyare Mac kan du använda Apples egna Night shift. Har du Windows 10 kan du troligen använda deras Night light. Har du inget av detta kan du använda f.lux. För din telefon kan du prova att söka i din app-store efter en app som heter något i stil med “Night mode” eller “Blue light filter”.

Lycka till!

Hej! Kvantinvestering är anpassat för större skärmar.

Detta eftersom våra aktielistor fungerar bäst på dem. Detta gäller även Start-sidan, Lär dig mer, Om oss och vår Tack-sida. (Vi jobbar på att förbättra detta.)

Men vår blogg fungerar bra på mindre skärmar. Om du har möjlighet, ta gärna en titt med en dator!

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få vår 34 sidor långa e-bok Den magiska resan.

E-boken baserar sig på Joel Grenblatts bok En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) som handlar om The Magic Formula. I E-boken får du lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar samt såklart The Magic Formula eller Den Magiska Formeln.