Varför kombinera en strategi med momentum?

Det enkla svaret på frågan är förmodligen att det i olika undersökningar visat sig fungerat bra att kombinera värde med momentum. Du kan läsa mer om momentum här:

Kvantinvesterings har tre värdestrategier som kombineras med momentum:

  • Trending value
  • Magic Formula + 6 mån. momentum
  • EBIT/EV + 6 mån. momentum

Undersöknignar där Kvantinvesterings strategier kombineras med momentum

Här listar vi några studier på Kvantinvesterings strategier som kombineras med momentum. Definitionerna och behandlingen av strategierna i undersökningarna kan skilja sig från Kvantinvesterings strategier, samt ha sina egna mättekniska problem. Resultaten baserar sig på hypotetiska portföljer. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.

Undersökningen Vad fungerar på Stockholmsbörsen? [1] har testat strategin Trendande värde som gav 23% per år. (Man kan se Trending Value som en motsvarighet till Trendande värde. Trendande värde räknar inte med återköp av aktier. Det gör Kvantinvesterings Trending Value. Momentumuträkningen skiljer sig också något åt.)

I studien EBIT eller EBITDA? – Med syfte att uppnå överavkastning [2] gav EBIT/EV + 6 mån. mom. 19,95% CAGR mot 5,97% för OMXSPI för perioden 2005-03-31 – 2016-03-31. Portföljen med låga EV/EBIT 6 mån med ett p-värde på 0,0000064 befinner sig inom ett 99-procentigt dubbelsidigt konfidensintervall.

Och i undersökningen Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha [3] gav The Magic Formula med 6 månaders momentum en avkastning på +783.3% över 12 år, vilket blir en CAGR på ca. 19,9%. Indexet för undersökningen hade en CAGR på 2.25%. För perioden 1999-06-13 till 2011-06-13.

I samma undersökning [3] gav EBIT/EV + 6 månaders momentum en avkastning på +1002.4% över 12 år, vilket blir en CAGR på 22.14%.


[1] Vad fungerar på Stockholmsbörsen?. Hämtad 23-11-2017.
https://borslabbet.se/borslabbets-strategier/

[2] EBIT eller EBITDA? – Med syfte att uppnå överavkastning. Hämtad 23-11-2017.
https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1114744/FULLTEXT01.pdf

[3] Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha. Hämtad 23-11-2017.
https://www.quant-investing.com/strategies/magic-formula-pi-6m

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *