Varför kombinera en strategi med momentum?

Det enkla svaret på frågan är förmodligen att det i olika undersökningar visat sig fungerat bra att kombinera värde med momentum. Du kan läsa mer om momentum här:

Kvantinvesterings har tre värdestrategier som kombineras med momentum:

  • Trending value
  • Magic Formula + 6 mån. momentum
  • EBIT/EV + 6 mån. momentum

Undersöknignar där Kvantinvesterings strategier kombineras med momentum

Här listar vi några studier på Kvantinvesterings strategier som kombineras med momentum. Definitionerna och behandlingen av strategierna i undersökningarna kan skilja sig från Kvantinvesterings strategier, samt ha sina egna mättekniska problem. Resultaten baserar sig på hypotetiska portföljer. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.

Undersökningen Vad fungerar på Stockholmsbörsen? [1] har testat strategin Trendande värde som gav 23% per år. (Man kan se Trending Value som en motsvarighet till Trendande värde. Trendande värde räknar inte med återköp av aktier. Det gör Kvantinvesterings Trending Value. Momentumuträkningen skiljer sig också något åt.)

I studien EBIT eller EBITDA? – Med syfte att uppnå överavkastning [2] gav EBIT/EV + 6 mån. mom. 19,95% CAGR mot 5,97% för OMXSPI för perioden 2005-03-31 – 2016-03-31. Portföljen med låga EV/EBIT 6 mån med ett p-värde på 0,0000064 befinner sig inom ett 99-procentigt dubbelsidigt konfidensintervall.

Och i undersökningen Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha [3] gav The Magic Formula med 6 månaders momentum en avkastning på +783.3% över 12 år, vilket blir en CAGR på ca. 19,9%. Indexet för undersökningen hade en CAGR på 2.25%. För perioden 1999-06-13 till 2011-06-13.

I samma undersökning [3] gav EBIT/EV + 6 månaders momentum en avkastning på +1002.4% över 12 år, vilket blir en CAGR på 22.14%.


[1] Vad fungerar på Stockholmsbörsen?. Hämtad 23-11-2017.
https://borslabbet.se/borslabbets-strategier/

[2] EBIT eller EBITDA? – Med syfte att uppnå överavkastning. Hämtad 23-11-2017.
https://liu.diva-portal.org/smash/get/diva2:1114744/FULLTEXT01.pdf

[3] Quantitative Value Investing in Europe: What works for achieving alpha. Hämtad 23-11-2017.
https://www.quant-investing.com/strategies/magic-formula-pi-6m

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Investera i din hälsa…

Studier visar att människor som utsätts för blått ljus på kvällen får svårare att somna, och det blå ljuset kan påverka din dygnsrytm. Surfplattan och mobil- eller datorskärmen strålar ut blått ljus på en frekvens som lurar kroppen att tro att det är dag.

Vill du försöka förhindra detta kan du använda mjukvara. Om du har en lite nyare Mac kan du använda Apples egna Night shift. Har du Windows 10 kan du troligen använda deras Night light. Har du inget av detta kan du använda f.lux. För din telefon kan du prova att söka i din app-store efter en app som heter något i stil med “Night mode” eller “Blue light filter”.

Lycka till!

Hej! Kvantinvestering är anpassat för större skärmar.

Detta eftersom våra aktielistor fungerar bäst på dem. Detta gäller även Start-sidan, Lär dig mer, Om oss och vår Tack-sida. (Vi jobbar på att förbättra detta.)

Men vår blogg fungerar bra på mindre skärmar. Om du har möjlighet, ta gärna en titt med en dator!

Prenumera på vårt nyhetsbrev och få vår 34 sidor långa e-bok Den magiska resan.

E-boken baserar sig på Joel Grenblatts bok En liten bok som slår aktiemarknaden (fortfarande) som handlar om The Magic Formula. I E-boken får du lära dig mer om aktiemarknaden, hur du kan bli rik, kvantitativa investeringar samt såklart The Magic Formula eller Den Magiska Formeln.