Användarvillkor

Som besökare godkänner du nedanstående användarvillkor genom att använda webbplatsen.
Som medlem godkänner du nedanstående användarvillkor genom att klicka på knappen ”Prenumerera”.

1. Allmänt om Kvantitativ Investering Global AB och Kvantinvestering.se

1.1 Välkommen till Kvantinvestering.se (nedan kallad “Kvantinvestering”) som tillhandahålls av Kvantitativ Investering Global AB, org. nr. 559128-9912 (nedan kallat ”vi” eller ”oss”).

1.2 Vi har som mål att göra det enkelt för människor att spara i aktier med hjälp av kvantitativa strategier. Kvantinvestering tillhandahåller därför en tjänst vi kallar aktielistor. Med dem kan du som medlem på ett enkelt, snabbt och prisvärt sätt se vilka aktier på Small-, Mid- och Large Cap som rankas högst i olika kvantitativa strategier. Strategierna har historiskt slagit börsen i flera vetenskapliga undersökningar från bland annat olika universitet. Resultaten baserar sig på hypotetiska portföljer. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning. De olika undersökningarna kan definiera och behandla de nämnda strategierna på ett sätt som skiljer sig från Kvantinvesterings strategier, samt ha sina egna mättekniska problem. Beakta härmed att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. 

1.3 Du kan välja att via din nätmäklare eller bank, sätta ihop en eller flera aktieportföljer utifrån Kvantinvesterings aktielistor.

1.4 Vi tillhandahåller också premiummaterial för medlemmar så som att du kan följa Kvantinvesterings portföljer.

1.5 Dessutom tillhandahåller vi aktielistor där finansprofiler tagit fram egna kriterier för att sortera fram aktier.

1.6 Du får tillgång till olika tjänster beroende på vilket eller vilka medlemskap du prenumererar på.

1.7 På Kvantinvestering och i detta användaravtal likställs medlem med kund. Att bli medlem och att bli kund är således samma sak på Kvantinvestering och i detta användaravtal.

1.8 Dessa användarvillkor gäller även vår e-bok Den magiska resan samt vårt nyhetsbrev och andra utskick från oss.

2. Villkor

2.1 Du som är privatperson måste vara minst 18 år, vara behörig att ingå avtal samt acceptera att vara bunden av nedanstående användarvillkor för att bli medlem hos oss. Den eller de som önskar bli medlem för en juridisk person och ingår detta avtal för den juridiska personens räkning, måste vara behörig att företräda densamme samt acceptera att den juridiska personen blir bunden av nedanstående användarvillkor, vilka i sin helhet ska tolkas på samma sätt som för privatpersoner. Det är inte tillåtet för flera personer att dela på ett medlemskap. Därför måste en juridisk person som består av flera privatpersoner anskaffa varje privatperson eget medlemskap och betala för det.

2.2 Användarvillkoren, och andra regler som finns på någon sida på Kvantinvestering, gäller för Din användning av Kvantinvestering och Kvantinvesterings tjänster. Genom att registrera Dig som medlem accepterar Du att vara bunden av den aktuella gällande versionen av dessa användarvillkor vilket bland annat inkluderar att:

(I) följa alla tillämpliga lagar och regelverk vid användande av Kvantinvestering och att inte utföra någon diskriminerande, vilseledande, skadlig, eller i övrigt olaglig handling;
(II) inte olovligen komma åt eller försöka komma åt andra medlemmars inloggningsuppgifter, anslutna nät eller dataresurser, eller olovligen ta del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från sådan källa;
(III) inte samla in andra medlemmars innehåll eller uppgifter eller på annat sätt skaffa Dig tillträde till Kvantinvestering via automatiserade metoder (t.ex. genom robotar, scrapers eller spindlar);
(IV) inte ladda upp virus eller annan skadlig programkod eller göra någonting som kan inaktivera, överbelasta eller försämra Kvantinvesterings funktionalitet; samt
(V) inte via Kvantinvestering göra reklam eller annonsera i kommersiellt syfte för egna eller andras tjänster, utan vårt skriftliga samtycke.

3. Registrering och behandling av Dina personuppgifter (Integritet- och Personuppgiftspolicy)

3.1 Vi är personuppgiftsansvariga för Dina personuppgifter.

3.2 För att bli medlem hos Kvantinvestering behöver Du registrera Dig genom registreringsformuläret för medlemskap. Du får tillgång till olika tjänster beroende på vilket eller vilka medlemskap Du prenumererar på. Följande tjänster ingår i Ditt köp:

  • Tillgång till aktielistor eller aktielista
  • Tillgång till att följa våra portföljer
  • Ett månadsbrev med ett meddelande om när vi uppdaterat våra aktielistor

3.3 För att bli medlem behöver Du lämna de personuppgifter som begärs i registreringsformuläret. Uppgifterna behöver inkludera en fungerande e-postadress. Bland annat för att Du ska få månadsbrevet är en fungerande e-post en förutsättning, samt att Du väljer att fortsätta prenumerera på den e-postlista som behandlar månadsbrevet.

3.4 Medlemskap

3.4.1 I syfte att leverera tjänsten och därmed uppfylla avtalet med Dig kommer Dina personuppgifter i form Ditt namn, Din e-postadress, lösenord och kortuppgifter, att behandlas av oss. Vi måste behandla dessa uppgifter för att vi ska kunna fullfölja avtalet med Dig. Om Du inte lämnar dessa personuppgifter kan Du inte använda våra tjänster. Dina kortuppgifter, inklusive Ditt namn, överförs till betalningsförmedlare, PayPal eller Stripe, i syfte att leverera tjänsten och därmed uppfylla avtalet med Dig.

3.4.2 Inga kortuppgifter eller annan betalningsinformation lagras hos oss med undantag för de sista 4 siffrorna och utgångsdatumet, så att påminnelser kan utlösas när ett kreditkort som är kopplat till ett medlemskap upphör gälla. Alla andra meningsfulla betalningsdata lagras hos PayPal eller Stripe.

3.4.3 Vi kommer att behandla och överföra dessa personuppgifter så länge som Du är kund och prenumererar på ett medlemskap, och för den period som krävs för att vi ska kunna sköta våra lagstadgade skyldigheter gällande bokföring, samt för att kunna hantera eventuella reklamationer. Ett år efter att Du avslutat alla Dina prenumerationer kommer vi att radera Dina personuppgifter.

3.4.4 Nedan kan Du se vilka personuppgifter vi använder för olika syften/ändamål samt rättslig grund:

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn, e-postadress, lösenord och kortuppgifterFör att kunna leverera tjänsten.Fullgörande av avtal. (Gäller för alla personuppgifter och syften/ändamål i denna tabell.)
Namn och e-postadressFör att kunna ta kontakt med Dig angående Ditt medlemskap, Ditt konto eller Din beställning av våra tjänster.
E-postadress och lösenordFör att kunna administrera Ditt konto och sidan Mitt konto
KortuppgifterFör att kunna hantera betalning av tjänsten.
Kreditkortets 4 sista siffror och utgångsdatumetFör att kunna skicka en påminnelse när ett till ett medlemskap kopplat kort går ut.

3.5. Månadsbrev och Mailchimp

3.5.1 Om Du registrerar Dig som medlem får Du tillgång till tjänsten månadsbrev. Vi använder Mailchimp som vår plattform för att hantera e-post. Därför överför vi Ditt namn och e-post till Mailchimp om Du registrerar Dig som medlem. Vi använder Mailchimp och överför vi Ditt namn och e-post till Mailchimp i syfte för att vi ska kunna leverera tjänsten månadsbrev och därmed fullfölja avtalet med Dig. Om Du får ett utskick Du inte vill ha, kan Du i det välja att avprenumerera på utskicket. Utskicket stoppas då direkt, och Dina personuppgifter i e-postlistan tas sedan bort inom ett år.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn och e-postadressFör att leverera tjänsten månadsbrev.Fullgörande av avtal.

3.6 Nyhetsbrev och Mailchimp

3.6.1 Vi använder Mailchimp som vår plattform för att hantera e-post. Om Du registrerar Dig för vårt nyhetsbrev, till exempel genom registreringsformuläret för nyhetsbrev, eller genom att klicka i boxen för nyhetsbrev när Du skriver en bloggkommentar eller tar kontakt med oss via ett kontaktformulär och klickar i boxen för nyhetsbrev, överför vi därför Ditt namn och e-post till Mailchimp i syfte att skicka vårt nyhetsbrev till Dig. Vi gör det efter vårt berättigade intresse av att skicka vårt nyhetsbrev, och Ditt berättigade intresse av att ta emot vårt nyhetsbrev. Om Du får ett utskick Du inte vill ha, kan Du i det välja att avprenumerera på utskicket. Utskicket stoppas då direkt, och Dina personuppgifter i e-postlistan tas sedan bort inom ett år.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn och e-postadressFör att kunna skicka vårt nyhetsbrev.Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att skicka vårt nyhetsbrev, och Ditt berättigade intresse av att ta emot vårt nyhetsbrev.

3.7 Kontaktformulär

3.7.1 Genom att ta kontakt med oss via ett kontaktformulär på sidan Kontakta oss eller Lämna synpunkter behandlar vi personuppgifter i form av namn och e-postadress. Syftet är för att vi ska kunna ta kontakt med Dig, för att till exempel kunna svara på frågor. Vi gör det efter vårt och Ditt berättigade intresse av att ha kontakt och hantera förfrågningar från Dig. Kontaktformuläret sparas i våra system som en e-post. Vi sparar detta i upp till två år för att kunna följa upp ärenden från Dig, och tar sedan bort det med undantag för när vi måste uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn och e-postadressFör att kunna ha kontakt och hantera förfrågningar från Dig.Berättigat intresse. Vårt och Ditt berättigade intresse av att ha kontakt och hantera förfrågningar från Dig.

3.8 Chatt via Chatra

3.8.1 Vi använder Chatra för att Du ska kunna chatta med oss. Om Du väljer att chatta med oss överför vi Dina personuppgifter i form av namn och e-post till Chatras system. Syftet är för att vi ska kunna ha kontakt med Dig, för att till exempel kunna svara på frågor. Vi gör det efter vårt och Ditt berättigade intresse av att ha kontakt och hantera förfrågningar från Dig. Du kan chatta anonymt men då kan det begränsa Kvantinvesterings funktionalitet på så sätt att vi kanske inte kan svara på Ditt chattmeddelande. Vi sparar konversationer i upp till två år för att kunna följa upp ärenden från Dig, och tar sedan bort dem med undantag för när vi måste uppfylla våra lagstadgade skyldigheter.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn och e-postadressFör att kunna ha kontakt och hantera förfrågningar från Dig.Berättigat intresse. Vårt och Ditt berättigade intresse av att ha kontakt och hantera förfrågningar från Dig

3.9 Frågor & Svar-sidan

3.9.1 Genom att skriva en fråga och/eller ett svar på Frågor & Svar-sidan behandlar vi personuppgifter i form av namn och e-postadress. Syftet är för att vi ska kunna ta kontakt med Dig, samt att Du ska kunna bli meddelad via e-post när Du till exempel får ett svar på Din fråga. Vi gör det efter vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Frågor & Svar-sidan, och Ditt berättigade intresse av att ta del av Frågor & Svar-sidan. Du kan fråga/svara anonymt men då kan det begränsa Kvantinvesterings funktionalitet på så sätt att Du kanske inte får en e-post när Du till exempel får ett svar på Din fråga. Frågan och/eller svaret sparas och visas publikt på Kvantinvestering tills Du själv tar bort den/det, eller ber oss ta bort den/det.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn och e-postadress- För att vi ska kunna ta kontakt med Dig.
- För att Du ska kunna bli meddelad via e-post när Du till exempel får ett svar på Din fråga.
Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla Frågor & Svar-sidan, och Ditt berättigade intresse av att ta del av Frågor & Svar-sidan.

3.10 Bloggkommentarer

3.10.1 Genom att skriva en bloggkommentar behandlar vi personuppgifter i form av namn, e-postadress och eventuell webbplats. Syftet är för att vi ska kunna ha en dialog med Dig, så att Du till exempel ska kunna ställa en fråga eller påpeka ett eventuellt fel i ett blogginlägg samt att Du ska kunna bli meddelad när någon mer kommenterar på samma blogginlägg. Vi gör det efter vårt berättigade intresse av att tillhandahålla bloggen, och Ditt berättigade intresse av att ta del av bloggen. Du kan kommentera anonymt men då kan det begränsa Kvantinvesterings funktionalitet på så sätt att Du kanske inte får en e-post när någon kommenterar på samma blogginlägg. Bloggkommentaren sparas och visas publikt på Kvantinvestering tills Du själv tar bort den, eller ber oss ta bort den.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Namn och e-postadress- För att vi ska kunna ha kontakt med Dig.
- För att Du ska kunna bli meddelad via e-post när någon kommenterar på samma blogginlägg.
Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att tillhandahålla bloggen, och Ditt berättigade intresse av att ta del av bloggen.

3.11 WordPress och Kvantinvestering

3.11.1 Vi använder WordPress för att hantera våra system. Kvantinvestering kan registrera teknisk information om Din enhet och internet-anslutning. Denna information kan innefatta IP-adresser, webbläsarversion, inloggningstidsstämplar och tokens. Syftet med detta är bland annat att vi ska kunna leverera Kvantinvestering och öka säkerheten på Kvantinvestering. Vi gör det efter vårt berättigade intresse av att kunna leverera Kvantinvestering, och Ditt berättigade intresse av att kunna ta del av Kvantinvestering samt vårt och Ditt berättigade intresse av att öka säkerheten på Kvantinvestering. Uppgifterna sparas så länge det är nödvändigt för tjänsten och dess säkerhet.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Teknisk information om Din enhet och internet-anslutning så som IP-adresser, webbläsarversion, inloggningstidsstämplar och tokens- För att leverera Kvantinvestering.
- För att öka säkerheten på Kvantinvestering.
Berättigat intresse.
- Vårt berättigade intresse av att kunna leverera Kvantinvestering, och Ditt berättigade intresse av att kunna ta del av Kvantinvestering.
- Vårt och Ditt berättigade intresse av att öka säkerheten på Kvantinvestering.

3.12 Gravatar och WordPress

3.12.1 WordPress samarbetar med Gravatar. Om Du har ett konto på Gravatar med en självvald avatarbild kommer den bilden därför upp automatiskt på Kvantinvestering när Du till exempel skriver en kommentar. Syftet med detta är erbjuda möjligheten till att Du ska kunna använda Din avatarbild. Det sker genom att en anonymiserad sträng som skapats utifrån Din e-postadress (även kallat hash-värde) kan komma att sändas till tjänsten Gravatar för att avgöra om Du finns registrerad där. Vi gör det efter vårt berättigade intresse av att erbjuda möjligheten till att Du ska kunna använda Din avatarbild, och Ditt berättigade intresse av att kunna använda Din avatarbild. Du tar enklast bort Din avatarbild på Ditt konto hos Gravatar.

PersonuppgifterSyfte/ÄndamålRättslig grund
Självvald avatarbild hos Gravatar och anonymiserad sträng som skapats utifrån Din e-postadress (även kallat hash-värde)För att erbjuda möjligheten till att Du ska kunna använda Din avatarbild.Berättigat intresse. Vårt berättigade intresse av att erbjuda möjligheten till att Du ska kunna använda Din avatarbild, och Ditt berättigade intresse av att kunna använda Din avatarbild.

3.13 Rättigheter, rättelse och radering av personuppgifter

3.13.1 Du kan få tillgång till de personuppgifter vi behandlar gällande Dig, begära rättelse, begränsning av behandling eller radering av Dina personuppgifter genom att kontakta oss på adressen nedan (punkt 15.2). Du har också alltid en rättighet att motsäga Dig direkt marknadsföring. Om Du vill framföra synpunkter och invända på det sätt vi behandlar Dina personuppgifter är Du välkommen att kontakta oss. Du kan även vända Dig till Datainspektionen med klagomål. Du kan dessutom få tillgång till Dina personuppgifter i ett portabelt format, om detta är tekniskt möjligt. Vänligen kontakta oss om Du vill använda denna möjlighet.

3.14 Överföring av personuppgifter

3.14.1 Vi kommer inte att dela, överlåta, sälja, eller på annat sätt lämna ut personuppgifter till någon utomstående, om vi inte är skyldiga att göra det på grund av rättslig skyldighet eller om vi först har fått Ditt samtycke. Om det finns misstanke om att Du har begått ett brott i samband med användningen av Kvantinvestering kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Vi kan också, efter en intresseavvägning, välja att lämna ut information till andra om det är nödvändigt för att förhindra brott. Dessutom kan vi anlita underleverantörer för att till exempel hjälpa oss med vår tekniska it-lösning. Om de får tillgång till personuppgifter kommer de att vara underställda sekretess och att följa dessa användarvillkor.

3.15 Säkerhet

3.15.1 Vi använder oss av tekniska lösningar för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi kan dock aldrig garantera total säkerhet för de uppgifter som Du registrerar hos oss eftersom bland annat det liksom i vanliga världen även på internet finns folk som försöker begå brott.

4. Lösenord och inloggningsuppgifter

4.1 Vid registrering blir Du medlem. Varje medlem uppger en fungerande e-postadress och skapar ett eget lösenord. Dessa uppgifter är personliga för varje enskild medlem. Det är inte tillåtet att inloggningsuppgifter och lösenord delas till andra personer. Avtalsbrott mot detta villkor genererar omedelbart uppsägelse av medlemskapet.

4.2 Du är ansvarig för att bevara Ditt lösenord hemligt. Du är också ansvarig för att förvara det, om det till exempel skrivs ned, på ett säkert sätt för att undvika att obehöriga får tillgång till Ditt lösenord. Du måste genast meddela oss och spärra eller byta lösenordet om Du får anledning att misstänka att någon obehörig använder Ditt lösenord.

4.3 För all användning av Kvantinvestering som sker med användning av Ditt lösenord ansvarar Du fullt ut för. Vi är inte skyldiga att ersätta någon form av förlust eller skada som kan uppstå på grund av sådan obehörig användning. Alla beställningar gjorda med Ditt lösenord innebär betalningsskyldighet för Dig, under förutsättning att vi inte kände till att Ditt lösenord har använts obehörigt. Sådan händelse kan endast anses föreligga om vi underrättats om det i tiden före aktuellt köp.

5. Beställning, betalning, uppsägning och avstängning

5.1 Beställning av medlemskap

5.1.1 På Kvantinvestering betalar Du för medlemskap genom att varje månad prenumerera på medlemskapet. Samtliga priser angivna på Kvantinvestering är inklusive 25 % moms.

5.1.2 Beställning av medlemskap ska göras på Kvantinvestering. Så snart vi bekräftat beställningen är den bindande. Bekräftelsen skickas per e-post efter Din beställning, och är giltig även om den skulle sänts till icke fungerande e-postadress. Så snart beställningen bekräftas och betalats blir Du medlem och får tillgång till våra tjänster. När Du fått tillgång till medlemskap och tjänster har du fått tillgång till Kvantinvesterings information, och Du kan således inte frånträda dig avtalet.

5.2 Betalning av prenumeration

5.2.1 När Du registrerar ett nytt kontokort så kommer vi direkt debitera Dig för den första tidsperioden. Medlemskapet aktiveras direkt efter att betalningen är oss tillhanda. Prenumerationen kommer därefter att debiteras löpande fram tills Du avslutar den. Du godkänner att prenumerationsavgiften för nästa period debiteras från Din betalningsmetod, såvida Du inte avslutar ditt medlemskap före prenumerationens förnyelsedatum. Du hittar information om Ditt medlemskap och prenumeration på sidan Mitt Konto, som du får tillgång till som medlem. Där kan du också enkelt avsluta din prenumeration. Beroende på den betalningsmetod Du har valt kommer betalningen att hanteras via Stripe eller PayPal.

5.2.2 Läs mer om hur Dina kortuppgifter hanteras i punkt 3.4.1 och punkt 3.4.1. Observera att Stripe och PayPal kan registrera Dina uppgifter för att förmedla och förbättra sina tjänster. Läs mer om detta hos respektive Stripe: https://stripe.com/privacy och PayPal: https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full.

5.3 Betalningsmetoder för prenumeration

5.3.1 Du kan ändra betalningsmetod på sidan Mitt Konto, som du får tillgång till som medlem. Innan Du kan ändra betalningsmetod måste prenumerationen avslutas. Om betalningen inte kan genomföras på grund av att betalningsmetoden har gått ut, att det finns otillräckliga medel eller av annan orsak, och Du inte ändrar din betalningsmetod eller avslutar Ditt konto, kan vi avbryta tillgången till medlemskap och tjänster tills vi har mottagit betalning. Utfärdaren av Din betalningsmetod kan debitera Dig en utländsk transaktionsavgift eller andra avgifter för vissa betalningsmetoder. Kontrollera med leverantören av Din betalningsmetod för mer information.

5.4 Avslutande av prenumeration

5.4.1 Du kan när som helst avsluta din prenumeration på sidan Mitt konto, som du får tillgång till som medlem. Gå till sidan Mitt Konto och följ instruktionerna för att avsluta prenumerationen. Du kommer att ha fortsatt tillgång till medlemskapet fram till slutet av prenumerationens förnyelsedatum, och sedan avslutats medlemskapet automatiskt. Erlagd betalning återbetalas ej eftersom du fått tillgång till information som inte kan lämnas tillbaka.

5.5 Förändring av pris

5.5.1 Om vi förändrar priset på medlemskap kommer förändringen att börja gälla för Dig tidigast 30 dagar efter att Du informerats om detta via e-post. Om Du inte godkänner förändringen har Du rätt att säga upp Ditt konto och medlemskap enligt vad som anges i punkt 5.4 ovan. Om sådan uppsägning inte sker inom de 30 dagarna anses Du ha godkänt förändringen.

6. Överlåtelse

6.1 Ditt medlemskap hos oss är personligt och får inte överlåtas till tredje part. Vi äger rätten att anlita underleverantörer för att underhålla Kvantinvestering och vidareutveckla olika funktioner. Om de får tillgång till personuppgifter kommer de att vara underställda sekretess och att följa dessa användarvillkor. Vi ansvarar inte för underleverantörers handlingar, uppgifter eller data.

7. Användargränssnitt och tillgänglighet

7.1 Du ansvarar för att Din webbläsare upprättar en säker anslutning till Kvantinvestering. En säker hanslutning upprättas när URL:en börjar med “https://” – alltså innehar bokstaven “s”. I princip alla nyare webbläsare som körs på ett nyare operativsystem gör detta automatiskt.

7.2 Kvantinvesterings underleverantörer har ibland engelska som grundspråk. Därför kan viss engelsk kommunikation förekomma. Kvantinvestering jobbar för att minimera engelsk kommunikation. Om någon kommunikation är oklar kan Du alltid ta kontakt med oss så ska vi försöka reda ut eventuella frågetecken.

7.3 Vi har rätt att förbättra och förändra designen av Kvantinvestering och våra tjänster utan föregående meddelande och Ditt medgivande.

7.6 Vi kommer att göra vårt bästa för att se till att Kvantinvestering är tillgänglig dygnet runt, årets alla dagar. För att göra underhåll, korrigering av fel, av säkerhetsskäl samt för uppgraderingar av hård- eller mjukvara på Kvantinvestering reserverar vi oss dock för rätten att när som helst, med eller utan föregående meddelande, stänga av tillgången till Kvantinvestering. I de fall det är möjligt kommer vi att i förväg meddela innan sådan avstängning sker.

7.7 Det är via internet och andra nätverk som Kvantinvestering görs tillgängligt för Dig. Eftersom dessa inte är felfria kan vi därför inte ta något ansvar för eventuella problem på internet, andra nätverk eller på grund av fel hos någon internetleverantör som leder till problem att nå Kvantinvestering eller skapar avbrott i Kvantinvesterings tjänster.

7.8 När händelser som naturkatastrofer, krig, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbara händelser utanför vår kontroll, vilka ej skäligen kunnat förutses, är orsak till att vi ej kan hålla dessa användarvillkor befrias vi från våra förpliktelser att fullgöra dessa användarvillkor.

7.9 Kvantitativ Investering Global AB har rätt att när som helst avsluta en eller flera tjänster på Kvantinvestering. Om det sker kommer Du som kund/medlem att ha tillgång till tjänsten den tid som Du har betalt för den, och sedan avslutas tillgången. Om Du har betalt för en månad kommer Du alltså att ha tillgång till tjänsten hela den månaden, och sedan avslutas tjänsten.

8. Cookiepolicy

8.1 Kvantinvestering använder sig av cookies för att fungera korrekt. Vill Du inte acceptera cookies kan Du ställa in Din webbläsare på att inte acceptera cookies. Vi kan tyvärr inte garantera att Kvantinvestering fungerar korrekt om Du väljer att ställa in Din webbläsare så att den inte accepterar cookies. För mer information om cookies kan du besöka www.pts.se/cookies.

8.2 Vårt mål är att endast använda cookies är absolut nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla Kvantinvestering. Vi kan använda tredjepartscookies som en del av att tillhandahålla Kvantinvestering. Bland annat använder vi cookies för att öka säkerheten på Kvantinvestering och för att tillhandahålla chatt.

8.3 Vi kan också använda cookies på följande sätt:

8.4 Om Du lämnar en bloggkommentar på Kvantinvestering kan Du välja att spara Ditt namn, Din e-postadress och webbplatsadress i cookie-filer. Detta för att det ska vara enkelt för Dig så att Du inte ska behöva fylla i dessa uppgifter igen nästa gång Du skriver en kommentar. Dessa cookie-filer gäller i ett år.

8.5 Om Du har ett konto och loggar in på Kvantinvestering skapas en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om Din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när Du stänger Din webbläsare.

8.6 Om Du loggar in skapas dessutom flera cookie-filer för att spara information om Din inloggning och Dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer Din cookie att finnas kvar i två veckor. Om Du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

9. Upphovsrätt och immateriella rättigheter

9.1 All information och samtliga immateriella rättigheter, grafik, varumärke och annat innehåll som förekommer på Kvantinvestering tillhör Kvantitativ Investering Global AB. Du har inte rätt att ladda ner, kopiera, publicera, förändra eller sprida innehållet på Kvantinvestering. Avtalsbrott mot detta villkor leder till omedelbar uppsägning av medlemskap, och kan leda till att Du blir ersättningsskyldig mot oss i de fall vi genom Ditt handlande vållas skada.

9.2 Innehållet i dessa användarvillkor ska inte på något sätt tolkas som en överlåtelse av några immateriella rättigheter.

10. Villkorsändring

10.1 En månad efter att ändringar eller tillägg till dessa användarvillkor publicerats på Kvantinvestering träder de i kraft. Ändringar som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut har vi dock alltid rätt att vidta med omedelbar verkan. Under förutsättning att Du uppgett en fungerande e-post, och väljer att fortsätta prenumerera på den e-postlista som innefattar alla medlemmar, kommer vi inom skälig tid från publicering meddela Dig om ändring eller tillägg till dessa användarvillkor. Du har rätt att säga upp ditt medlemskap enligt punkt 5.4 om Du inte godkänner förändringarna. Du anses ha godkänt de nya användarvillkoren om du inte säger upp Ditt medlemskap före tidpunkten då de nya användarvillkoren träder i kraft.

11. Avtalsbrott

11.1 Vi har rätt att säga upp Ditt medlemskap hos oss om Du väsentligen bryter mot dessa användarvillkor eller bryter mot andra gällande regler eller lagar. Sådant brott kan leda till att Du blir ersättningsskyldig mot oss i de fall vi genom Ditt handlande vållas skada.

12. Om kommentarer, frågor och svar

12.1 Du har på Kvantinvestering ibland möjlighet att kommentera på blogginlägg och artiklar samt att ställa frågor och lämna svar. Alla villkor nedan för kommentarer gäller även funktionerna att ställa frågor och lämna svar. Härefter benämns att ställa frågor och lämna svar endast som kommentarer. Vi granskar inte kommentarer och därför ansvarar du själv för dessa och kan hållas ansvarig för dem. På grund av bland annat lagar och regler kan därför inte din anonymitet garanteras, vid till exempel misstanke om brott.

12.2 Du får inte kommentera blogginlägg och artiklar på ett sådant sätt att vi eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Kommentarer får inte strida mot gällande lagar och regler, dessa villkor samt andra regler som finns på någon sida på Kvantinvestering. Vidare får kommentarsfunktionen inte användas till tävlingar, direktreklam, spam, kedjebrev, pyramidspel etcetera. Dessutom får kommentarsfunktionen inte användas till:

(I) att posta, publicera, överföra, distribuera eller sprida information eller material som innebär hets mot folkgrupp, förtal, barnpornografibrott, olaga våldsskildring, brott mot tystnadsplikt eller uppmaningar till brott eller som på annat sätt strider mot lag eller är olämpligt, stötande, vulgärt, obscent eller oanständigt;
(II) att smäda, trakassera, förtala, diskriminera, förfölja eller hota andra eller på något annat sätt kränka andras rättigheter;
(III) att överföra filer som innehåller virus, trojanska hästar, kedjevirus, skadade filer eller andra program som kan skada funktionen hos oss och någon annans dator eller egendom; eller
(IV) att göra inlägg eller ladda upp bilder och grafik som gör intrång i någon annans upphovsrätt eller annan rättighet.

12.3 Om vi upptäcker eller blir informerade om kommentarer som strider mot lag eller dessa villkor har vi rätt att med omedelbar verkan ta bort dem från Kvantinvestering. Du har möjlighet att informera oss om kommentarer som du tror strider mot tillämplig lagstiftning eller dessa villkor genom att kontakta oss (se punkt 15.2).

12.4 Om Du publicerar material på Kvantinvestering försäkrar Du att Du är innehavare av immateriella rättigheter som kan hänföras till materialet, eller att Du anskaffat nödvändigt tillstånd från rättighetsinnehavaren att upplåta nyttjanderätt till oss enligt dessa villkor. Om publicerat material innehåller personuppgifter enligt personuppgiftslagen avseende tredje man försäkrar Du att nödvändigt samtycke för publiceringen inhämtats.

12.5 Genom att godkänna dessa villkor medger Du att vi utan begränsning i tiden får visa, publicera, kopiera och lagra sådant material som Du har publicerat utan ersättning till Dig eller till tredje man.

13. Ansvarsbegränsning

13.1 Vi står ej under Finansinspektionens tillsyn. Informationen som tillhandahålls genom Kvantinvestering ska inte uppfattas som investeringsrådgivning eller annan form av personliga rekommendationer gällande handel med finansiella instrument. All information på Kvantinvestering är av generell karaktär och och alla eventuella investeringsbeslut fattas och genomförs av Dig. Informationen på Kvantinvestering utgör inte investeringstjänster eller tillhandahållande av individuell personlig investeringsrådgivning enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden (“LVM”) eller lagen (2003:862) om finansiell rådgivning till konsumenter. Informationen på Kvantinvestering ska inte i något fall uppfattas som individuella personliga investeringsrekommendationer, enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument eller investeringsanalyser enligt LVM.

13.2 All Din användning av Kvantinvestering sker på egen risk. Information och annat innehåll tillhandahålls utan garantier gällande risknivå, säkerhet eller korrekthet. Beakta härmed att all investering i aktie- och kapitalmarknaden innebär ett risktagande. Värde och avkastning kan såväl öka som minska och Du kan förlora det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida resultat.

13.3 Vi ansvarar inte för direkt eller indirekt förlust eller skada som åsamkas Dig eller tredje man på grund av information som tillhandahålls genom Kvantinvestering. Vidare ansvarar vi inte för direkt eller indirekt förlust eller skada som åsamkas Dig eller tredje man på grund av brister i Kvantinvesterings prestanda, tillgänglighet eller liknande omständigheter som kan hindra Ditt användande av Kvantinvestering. Vi ansvarar inte heller för tredje mans handlingar, uppgifter eller data.

13.4 Nyckeltal och annan information på Kvantinvestering kan variera kraftigt beroende på vilket datum beräkningarna är gjorda. Detta beror bland annat på att aktiekurser och valutakurser förändras dagligen. Du måste ta hänsyn till detta och är inget vi ansvarar för.

13.5 Nyckeltal och annan information kan beräknas på många olika sätt. Dessa påverkas av vilka beräkningsmetoder som är valda. Därför är det inte alltid möjligt att jämföra nyckeltal och annan information på Kvantinvestering med andra finansiella källor som kan ha andra beräkningsmetoder. Du måste ta hänsyn till detta och är inget vi ansvarar för.

13.6 Kvantinvestering hämtar information från underleverantörer. Vi ansvarar inte för fel som uppkommer i deras data. Vidare ansvarar vi inte för tekniska fel som orsakas av tredje part i internetbank, bankkort eller SMS.

13.7 Du måste ta hänsyn till att nyckeltal och finansiell historik är en del av den totala analysen för att värdera finansiella instrument så som aktier, men bör inte användas som enda beslutsfattande grund. Vetenskapliga undersökningar, studier, backtester och liknande som redovisas på Kvantinvestering är genomförda utan investerade pengar och den verkliga avkastningen skiljer sig från testresultaten. Definitionerna och behandlingen av strategierna i vetenskapliga undersökningar, studier, backtester och liknande som redovisas på Kvantinvestering kan skilja sig från Kvantinvesterings strategier, samt ha sina egna mättekniska problem. Historisk avkastning ska inte ses som garanti för framtida avkastning.

13.8 Innehållet på Kvantinvestering riktar sig inte till någon privatperson eller någon juridisk person hemmahörande i något land där publiceringen eller tillgängliggörandet av innehållet är förbjudet, eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad.

13.9 All information på Kvantinvestering baseras på publikt tillgänglig information. Observera att det kan förekomma att Kvantitativ Investering Global AB, dess ledamöter eller dess anställda vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, i de bolag/finansiella instrument som nämns på Kvantinvestering.

13.10 Ibland länkar Kvantinvestering till andra externa webbplatser. Det kan vara i våra blogginlägg eller på våra andra sidor. Vi tar inte ansvar för att det upprättas en säker anslutning till de externa webbplatserna, att de är säkra att använda, att informationen på de är korrekt, hur de hanterar dina personuppgifter, eller hur de hanterar cookies. Vi tar heller inte ansvar för att länkarna leder till rätt sak, eller till den sak som de en gång gjorde. Externa webbplatser är inte under vår kontroll. Du ansvarar för all din användning av externa webbplatser, och all din användning av externa webbplatser sker på din egen risk.

13.11 Vi tar inte ansvar för “den mänskliga faktorn” eller misstag som kan skapa fel i aktielistor, eller på andra ställen på Kvantinvestering.

14. Tvingande lagstiftning

14.1 Dessa användarvillkor ska inte tolkas så att de utgör undantag eller avstår från tvingande lagstiftning tillämplig vid köp enligt dessa användarvillkor.

15. Tvister

15.1 Om tvist uppstår gällande dessa användarvillkor eller Din användning av Kvantinvestering ska den avgöras av svensk domstol.

15.2 Adress för klagomål och personuppgiftsärenden:

Kvantitativ Investering Global AB
Brunnseryd 2
578 94 Aneby
info [snabel-a] kvantinvestering [punkt] se

15.3 Genom att klicka på knappen ”prenumerera” bekräftar du att du

(I) läst igenom och godkänner att vara bunden av dessa användarvillkor;
(II) lämnar ditt medgivande till Kvantitativ Investering Global AB:s behandling av dina personuppgifter enligt punkt 3;
(III) uttryckligen godkänner att det inte finns någon ångerrätt när tjänsten fullgjorts enligt punkt 5;
(IV) friskriver Kvantitativ Investering Global AB från samtliga anspråk enligt punkt 10; samt
(V) är medveten om att all eventuell investering sker på egen risk och genom de beslut Du själv tar.