Kvantinvesterings portföljer

Här kan du följa Kvantinvesterings fiktiva portföljer. Klicka nedan på respektive strategi för att följa. Kvantinvestering följer till stor del denna Hållbarhetsprofil vid investering i dessa portföljer.

Målet i varje portfölj är att ha 1/3-del Small Cap, 1/3-del Mid Cap och 1/3-del Large Cap. Detta för att sprida riskerna. Vidare är målet att varje aktie har lika stor procentandel i portföljen.

Varje månad köps två olika aktier i varje portfölj. Dessa behålls ett år och byts sedan ut. Varje portfölj ska ha 24 stycken olika bolag.

För att visa att man enkelt kan starta en kvantitativ portfölj kommer det investeras 6 000 kr i varje portfölj. Det innebär att en aktie kommer att köpas in för 250 kr (250*2*12=6000). Ibland kommer aktien som rankas högst kosta mer än 250 kr. Då finns det lite olika alternativ att handla efter: 1. Man kan välja en annan aktie. Detta kan påverka avkastningen. 2. Man kan köpa aktien ändå. Men då kommer den aktien att påverka portföljens avkastning i större grad än andra aktier. 3. Man väljer att investera mer pengar i alla aktier. Då slipper man detta problem.

Portföljer

Trending Value portfölj

Magic Formula portfölj